HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 790720


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec rujan   

| 07.09.2016.
Nacionalna vijeća: Ubrzati procedure odobravanja udžbenika
 
Nacionalna vijeća: Ubrzati procedure odobravanja udžbenika Predstavnici ministarstva prosvjete su u utorak, 6. rujna održan radni sastanak s izaslanstvom Koordinacije nacionalnih vijeća s ciljem ubrzavanja procedure odobravanja udžbenika i suglasnosti za otvaranje odjela na jezicima nacionalnih manjina.

Sastanak je inicirala Koordinacija nacionalnih vijeća, na poticaj Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u pogledu navedenih problema. Hrvatsku je zajednicu predstavljao predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić.

Kada je riječ o izradi autorskih udžbenika, a radi se o naslovima za razrede od prvog do četvrtog, nacionalna vijeća su u većoj mjeri ispunila zadane rokove, ali zbog formiranja nove vlade, kasnilo se i s odobravanjem tih udžbenika. U procesu odobravanja su gotovi udžbenici već mjesec dana, ali odobrenja još nema. Naslovi za razrede od petog do osmog su predavani na odobrenje prošloga tjedna. Iskazana namjera nacionalnih vijeća spram ministarstva je da se procedure administrativne naravi ubrzaju kako se ne bi nepotrebno odugovlačilo s distribucijom tih udžbenika.

Predstavnici ministarstva su dali uvjerenje da će sve krenuti znatno brže nego do sada, a i poslovi su podijeljeni. Izdan je naputak da se za nacionalna vijeća s područja Vojvodine udžbenici na odobrenje ne daju kao do sada Zavodu za unapređenje obrazovanja već Pedagoškom zavodu Vojvodine. Tako, od uvođenja nastave na hrvatskom, skupa s autorskim udžbenicima za glazbenu kulturu, kompletiran je popis naslova za osnovnu školu u nastavi na hrvatskom, prvi put ove školske godine.

Preostalo je uraditi nacionalne dodatke, za koje je više puta rečeno da će se njihovoj izradi pristupiti kada se završe prijevodi i kada se osiguraju svi naslovi. Usporedo se ovoga ljeta radilo i na tome planu. Nacionalni dodaci za predmete Priroda i društvo i Svijet oko nas za niže razrede osnovne škole, odnosno za Povijest od 5. do 8. razreda su napisani i preostaje prelom, lektura, tehnička i vizualna obrada, te da se daju u proceduru za odobrenje. Od ministarstva je dobiveno uvjerenje da će se sve riješiti do konca rujna i na taj način bi se stavila točka na sve naslove za osnovne škole.

Na pitanje o udžbenicima za srednje škole, načelno je rečeno da će se tom temom baviti koncem tekuće godine, kada se završi sve za osnovnu školu, prenosi Dasrko Sarić Lukendić.

Kada je riječ o davanju suglasnosti na odjele koji broje manje od 15 učenika, problem u tom pogledu se pojavio u Općini Bač u mjestu Vajska oko formiranje grupe za izučavanje predmeta Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture.

«Anketa u pogledu ovoga predmeta je stigla kasnije od očekivanog, a provedena je na temelju uputa koje su mogle biti protumačene na više načina. To je izazvalo različite rezultate, ovisno o dobrohotnosti školskih kadrova koji su na tome radili», ukazuje sugovornik.
Odjeli su se ove godine formirali uz pomoć elektroničkih prijavnica koje nisu u sebi sadržavale specifičnosti sukladne onima na terenu. Ministarstvo je radi toga održalo sastanak s rukovodiocima školskih uprava, kada je izdan naputak da oni sada sagledaju koja su preostala pitanja, na području njihova djelovanja. Traži se da sačine pregled stanja i prijedloge mogućih rješenja.
«HNV je u kontaktu s predstavnikom školske uprave koja pokriva Općinu Bač, kako bi se dalo mišljenje za formiranje grupe. Očekuje se pozitivno rješenje, osobito jer je stav ministarstva da se po seoskim sredinama, ne spajaju odjeli i da se održe čak i odjeli s malim brojem učenika. Nasuprot tome u gradskim sredinama je intencija da se odjeli s malim brojem učenika spajaju i objedinjuju, ovisno o tehničkim prilikama», kaže Darko Sarić Lukendić.
On dodaje da se ovaj stav se ne reflektira na nastavu na hrvatskom u Subotici jer su ovdje svi odjeli ili dobili ili će dobiti suglasnost za formiranje.
Vezano za spomenutu anketu, roditeljima je u jednom trenutku ponuđeno da se izjasne o ljetnim i zimskim kampovima, gdje bi se izučavali jezici nacionalnih manjina i upoznavali se učenici s kulturom i kulturnim naslijeđem nacionalnih manjina. U jednom broju škola je to izazvalo nedoumice je li riječ o zamjeni za predmet Materinji jezik s elementima nacionalne kulture. U ministarstvu nedvojbeno kažu kako to nije zamjena niti može biti. Ta je mogućnost je ponuđena svim učenicima neovisno o nacionalnoj pripadnosti, kako bi se učenici međusobno bolje upoznali s aspekta kulture, jezika, ili povijesti. Ukazano je ovom prilikom da ubuduće to bude jasnije predočeno roditeljima kako ne bi dolazilo do zabune.

U ime ministarstva u sastanku su sudjelovali državna tajnica Gordana Predić, Jasminka Peruničić Allen i Miroslava Petrov, kao i predstavnica Zavoda za izdavanje udžbenika Romanca Jovanović. Radnu skupinu Koordinacije nacionalnih vijeća su činili Darko Sarić Lukendić, Aniko Jenas, Esad Džudžo, Vitomir Mihajlović i Svetlana Zolnjan.


 


Pogledajte foto galeriju