HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. travanj 2018. godine    


Broj posjeta: 588274


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec veljača   

| 14.02.2017.
Organizacije civilnog društva bez validnog doprinosa
 
Organizacije civilnog društva bez validnog doprinosa Isključivanje organizacija civilnog društva iz procesa izmjena zakona kojima je uređen položaj nacionalnih manjina i oglušivanje o primjedbe i prijedloge koje su uputile Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u vezi s Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ne pridonosi ni učvršćivanju vladavine prava niti donošenju rješenja koja su u najboljem interesu građana i građanki, ističe u zajedničkom priopćenju organizacije civilnog društva.

Nastojeći pridonijeti unapređenju pravnog i društvenog položaja nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva su nakon Javne rasprave o spomenutom Nacrtu zakona uputile mjerodavnom Ministarstvu dokument u kojem pored ukazivanja na probleme predlažu i način na koji se oni mogu prevladati u roku koji ne ugrožava ostvarivanje Akcionog plana. Obrazloženje problema i prijedloge rješenja organizacije civilnog društva temelje na dugogodišnjim istraživanjima, činjenicama i neposrednom radu s pripadnicima nacionalnih manjina.

U Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu ovoga zakona (http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a43) resorno ministarstvo obrazlaže da većinu primjedbi «Ministarstvo nije bilo u mogućnosti prihvatiti kako zbog toga što jednim dijelom nisu u duhu koncepta na kojem se zakon zasniva, tako i zbog toga što u značajnoj mjeri odudaraju od sustavnih rešenja, zalaze u materiju koja treba biti regulirana posebnim zakonom, ili predstavljaju kritiku već postojećih i važećih rješenja sadržanih u drugim zakonima».

Organizacije civilnog društva su u navedenom dokumentu ukazale da koncept na kojem se razvija pravno uređenje položaja nacionalnih manjina ne odgovara prirodi multietničnosti Srbije, odnosno da postojeći koncept utemeljuje segregativni model multikulturnosti koji ne pogoduje razvoju demokracije, stabilnosti i punom ostvarivanju prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom Republike Srbije. Zakon koji je predmet izmjena i dopuna je imao ogroman značaj za razvoj ustavnog i političkog sustava zemlje, ali je prevladan jer je donijet 2002. godine i izraz je povijesnih, društvenih i političkih prilika u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Dapače, prilikom njegova donošenja postojala je suglasnost da je nužno da tadašnje federalne jedinice Srbija i Crna Gora specifična pitanja od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina urede posebnim zakonima. Republika Srbija nikada nije donijela zakon kojim bi uredila položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a umjesto toga 2009. godine donijet je Zakon kojim je uredila položaj, izbor i ovlasti nacionalnih vijeća nacionalnih manjina koji ni u kom smislu ne može biti zamjena za zakon kojim se uređuje položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Kako je u međuvremenu Ministarstvo pokrenulo rad na izmjenama Zakona o nacionalnim vijećima, postoji mogućnost da će, zbog prethodno nerazjašnjenih pitanja, i njegova rješenja biti neučinkovita.

Priliku da ove stavove obrazlože i da ih u procesu reforme propisa kojima je uređen položaj nacionalnih manjina sučele s drugim idejama i stavovima organizacije civilnog društva nisu dobile. Stoga, organizacije civilnog društva u priopćenju ukazuju da se samo kroz dijalog, argumente, uvažavanje i razmjenu znanja i ideja mogu postići najbolja rešenja. «Zbog toga u najboljoj veri da se do njih dođe podržavamo to da u radnim grupama koje pripremaju izmene i dopune pomenutih zakona učestvuju kolege iz državne uprave, pokrajinskih organa i stručnjaci međunarodnih organizacija, ali ne shvatamo zbog čega su zanemareni stavovi i mišljenja na kojima godinama posvećeno radimo i koja su poznata javnosti», zaključuje se u priopćenju. (HNV)


 


Pogledajte foto galeriju