HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. travanj 2018. godine    


Broj posjeta: 588274


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec ožujak   

| 04.03.2017.
Nedostatak udžbenika i dalje nije riješen
 
Nedostatak udžbenika i dalje nije riješen Oko 35 tisuća učenika koji uče na jezicima manjina i dalje nemaju sve udžbenike na materinjem jeziku, rečeno je na okruglom stolu u organizaciji Centra za istraživanje migracija, u sklopu aktivnosti Minority News-a «Manjinski jezici u procesu euro-integracija - Otvaranje poglavlja 26 i drugi Izveštaj o provođenju Akcionog plana za Poglavlje 23».

Predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Darko Sarić Lukendić, je na tribini na kojoj su bili i predstavnici državnih institucija govorio o nedostatku udžbenika.

Sarić Lukendić je ocijenio da ne postoje «političke već tehničke prepreke» da bi đaci dobili udžbenike.

«Očekujem da će oni biti uskoro napisani, a oni koji su u fazi odobravanja, odobreni», rekao je on i dodao da ga raduje što je najavljeno da bi problem udžbenika za srednje škole mogao biti riješen putem elektroničke forme.

Lukendić je naveo da kompletnu nastavu na hrvatskom prati oko 300 učenika i da oni i dalje nemaju sve užbenike. Prema njegovim riječima, veoma su važni udžbenici za stručne predmete, jer nije prihvatljivo da hrvatski bude na kolokvijalnoj razini.

Kao važno, Lukendić je naveo da se mora riješiti problem prijevoza đaka, ali i negativne retorike političara koja utiče na porast «kulturne, vjerske i jezičke mimikrije». Dodao je da je cilj HNV-a i osnivanje Hrvatskog školskog centra i formiranje katedre za kroatistiku.

Najviše djece obrazuje se na mađarskom jeziku, 13.346, potom na bosanskom 12.402, na albanskom 4.862, a najmanje na hrvatskom 238 i bugarskom 19.

Na jednom jeziku nastava se odvija u 1.114 škola, od toga samo na srpskom u 1.077 škola, na albanskom u 12, bosanskom i mađarskom na osam, na rumunjskom i slovačkom u četiri a na rusinskom u jednoj.

Na dva jezika nastava se odvija u 122 škole, od toga na srpskom i mađarskom u 68 škola, na tri jezika u tri škole, a na četiri jezika samo u jednoj.

Ministarstvo prosvjete do sada je u potpunosti provelo 55 posto aktivnosti iz akcionog plana za ostvarivanje prva nacionalnih manjina, 36 posto gotovo u potpunosti, a devet posto djelomice, rečeno je ovom prilikom. (Blic/HNV)


 


Pogledajte foto galeriju