HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 19. lipanj 2018. godine    


Broj posjeta: 615688


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec rujan   

| 01.09.2017.
HNV raspisalo natječaj za udruge Kulture
 
HNV raspisalo natječaj za udruge Kulture Hrvatsko nacionalno vijeće raspisalo je natječaj za dodjelu sredstava udrugama hrvatske
nacionalne manjine u 2017. godini u području kulture. Natječaj traje od 1. do 15. rujna tekuće godine. Natječajna prijava može se preuzeti s ovih internetskih stranica klikom na baner u vrhu strane ili osobno u prostorijama HNV-a, Preradovićeva 13, Subotica.

NATJEČAJ za sufinanciranje hrvatskih udruga u Republici Srbiji iz područja kulture u 2017. godini

Manifestacije, projekti i djelatnosti koje su predmet sufinanciranja

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

1. Zaštita, očuvanje i predstavljanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji;
2. Organiziranje manifestacija kulture lokalnog, regionalnog ili međunarodnoga karaktera;
3. Audio-vizualno dokumentiranje tradicijske kulture i običaja hrvatske zajednice u Republici Srbiji;
4. Izdavanje knjiga;
5. Sufinanciranje redovite djelatnosti.

Cilj natječaja

Očuvanje i promicanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji, kao i potpora u radu kulturnih udruga koje djeluju unutar hrvatskoga kulturnog prostora u Republici Srbiji.

Proračun

Ukupni iznos sredstava natječaja je 1.200.000,00 dinara.

Vrijeme realizacije

Natječaj se raspisuje za 2017. godinu.

Odobrena sredstva biti će isplaćivana sukcesivno, sukladno dinamici priljeva sredstava na račun HNV-a i datumu održavanja manifestacije.

Opći uvjeti

1. Pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge (društva) koje djeluju u Republici Srbiji;
2. Prijave se podnose isključivo na obrascu HNV-a, putem pošte ili osobno, na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: „Za natječaj“;
3. Rok prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tjedniku „Hrvatska riječ“;
4. Nepravodobne, nepotpune i nepravilno popunjene prijave neće se razmatrati;
5. Natječajna dokumentacija se ne vraća podnositeljima.

Posebni uvjeti

Udruge kojima budu odobrena sredstva po ovom natječaju u obvezi su:
1. prilikom organizacije manifestacija, na istima jasno istaknuti obilježja hrvatske zajednice u Republici Srbiji,
2. naznačiti da je u realiziranju manifestacije ili projekta sudjelovalo Hrvatsko nacionalno vijeće,
3. poslati financijsko izvješće u roku od 15 dana nakon realizacije projekta, a najkasnije do konca 2017. godine.
Hrvatsko nacionalno vijeće neće uzimati u razmatranje prijave podnositelja kojima su dodijeljena sredstva na temelju prijašnjih natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća, a nisu izmirili obveze preuzete po tim natječajima i nisu dostavili financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.
Također podnositelji koji ne dostave financijsko izvješće i koji se ne budu pridržavali ovih odredbi neće imati pravo sudjelovati na sljedećem natječaju HNV-a.

Kriteriji raspodjele sredstava

Raspodjela sredstava obavljat će se sukladno slijedećim kriterijima:

1. Regionalna ravnomjernost;
2. Vrijednosni, umjetnički i estetski kriteriji, kvaliteta i profesionalnost u radu;
3. Tradicionalni karakter manifestacije ili nakladničkog projekta u kulturnom prostoru hrvatske zajednice;
4. Doprinos ostvarivanju regionalne i međunarodne kulturne suradnje;
5. Doprinos njegovanju kulture, unaprijeđenju i promicanju tradicionalnog i suvremenog umjetničkog stvaralaštva nacionalne zajednice.


Preuzmite natječajnu prijavu

Hrvatsko nacionalno vijeće


 


Pogledajte foto galeriju