HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 25. rujan 2018. godine    


Broj posjeta: 660938


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec rujan   

| 30.09.2017.
Zakon bez sudjelovanja manjina
 
Zakon bez sudjelovanja manjina Prijedlog nacrta izmjena i dopuna Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja usvojen je u četvrtak, unatoč tomu što u radnoj skupini za izradu ovoga nacrta, nisu bili pozvani sudjelovati predstavnici niti jednog nacionalnog vijeća u Srbiji. Predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) ukazuju kako je ovo iznimno loša praksa.

«Nacionalne manjine žele sudjelovati u svim procesima koji se na javnoj i političkoj sceni događaju u Srbiji. Jasno je da prijedlog Nacrta spomenutog zakona ili zanemaruje ili nudi rješenja koja su štetna ili loša po ostvarivanje prava nacionalnih manjina», ukazuje Darko Sarić Lukendić, predsjednik Izvršnog odbora (IO) HNV-a.

U trenutku kada je taj prijedlog prezentiran već je bio zaokružen i koncipiran tako da su na njemu bile moguće samo sitnije, gotovo kozmetičke intervencije, prenose u HNV-u. «Bila je organizirana javna rasprava i u tom procesu HNV je dostavilo nekoliko amandmana. Nažalost, sve do danas nije poznata sudbina tih amandmana, premda je zakon upravo usvojen. Očekujemo javno objavljivanje zakona pa ćemo pročitati i saznati je li neki od tih amandmana inkorporiran. Koliko je meni poznato, niti jedan od amandmana koje je HNV dostavilo, nije inkorporiran u završni tekst», kaže sugovornik.

«Praksa da nas se ne zove u radnu skupinu za izradu Nacrta zakona osnova sustava obrazovanja i odgoja, koje je jedno od četiriju temeljnih područja djelovanja nacionalnih vijeća, praksa da se ne dostavljaju odgovori, odnosno komentari ili obrazloženja u svezi prihvaćanja ili odbijanja amandmana koje dostavljamo u procesu javne rasprave, svakako nije primjer inkluzivnosti, što je jedan od principa na kojem insistira EU u procesu europskih integracija. I svakako nije primjer dobre prakse postupanja i odnosa državnih institucija spram nacionalni vijeća».

Središnja primjedba HNV-a na Nacrt zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, odnosila se na prava nacionalnih vijeća da osnivaju javne obrazovne ustanove. Naime, po sada važećem zakonu o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, sva nacionalna vijeća imaju pravo osnivati ustanove iz područja obrazovanja, kulture, informiranja i uporabe jezika i pisma. Novim zakonom ta je mogućnost ostavljena nacionalnim vijećima, međutim, zakon pravi jasnu distinkciju između toga što je javna obrazovna ustanova, a što je privatna. «Naš je amandman išao u smjeru da ustanove koje osnivaju nacionalna vijeća dobiju status javne ustanove čime bi se jamčilo proračunsko financiranje takvih ustanova. Nažalost, taj amandman nije prihvaćen i ustanove koje osnivaju nacionalna vijeća i po novom i po starom zakonu imat će status privatne ustanove, što znači da će se morati financirati iz drugih, a ne proračunskih izvora».

Sarić Lukendić je podsjetio kako je primjerice Mađarsko nacionalno vijeće (MNT) preuzelo osnivačka prava nad nekoliko obrazovnih ustanova i institucija i da se sve one svo ovo vrijeme, a što će se i nastaviti, financiraju redovito iz proračuna Republike Srbije, pri čemu u isto vrijeme MNT obnaša upravljačka prava nad tim institucijama.

Protivno je to rješenje i prema starom i prema novom zakonu. Ako je to pravo dano jednima, zašto je uskraćeno drugima, postavljaju pitanje iz HNV-a za mjerodavne institucije u Srbiji. (HNV)


 


Pogledajte foto galeriju