HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. ožujak 2019. godine    


Broj posjeta: 738539


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec lipanj   

| 15.06.2018.
Raspisan natječaj HNV-a za hrvatske udruge kulture
 
Raspisan natječaj HNV-a za hrvatske udruge kulture Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za sufinanciranje hrvatskih udruga u Republici Srbiji iz područja kulture. Udrugama je na ovaj način na raspolaganju milijun i dvjesto tisuća dinara iz proračuna HNV-a za sufinanciranje njihovih djelatnosti.

Danas je objavljen oglas za natječaj i u tjedniku «Hrvatska riječ» i u roku od 15 dana moguće je podnijeti natječajnu dokumentaciju.

Dokumenti za prijavu na natječaj moguće je preuzeti na poveznici:

https://drive.google.com/file/d/1_YzRzY51q97_cdhLICosT9YGMLf41CtX/view?usp=sharing.

Potrebno je kopirati ovaj redak u adresni dio pretraživača.

Također, i u Uredu HNV-a u Subotici, Preradovićeva 13, putem telefona 024/554-623, kao i u uredu HNV-a u Srijemskoj Mitrovici.

Popunjene prijave se podnose isključivo na obrascu HNV-a, putem pošte ili osobno, na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: «Za natječaj».

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje slijedećih aktivnosti:

1. Zaštita, očuvanje i predstavljanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji;

2. Organiziranje manifestacija kulture lokalnog, regionalnog ili međunarodnoga karaktera;

3. Audio-vizualno dokumentiranje tradicijske kulture i običaja hrvatske zajednice u Republici Srbiji;

4. Izdavanje knjiga;

5. Sufinanciranje redovite djelatnosti.

Cilj natječaja:

Očuvanje i promicanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji, kao i potpora u radu kulturnih udruga koje djeluju unutar hrvatskoga kulturnog prostora u Republici Srbiji.

Proračun:

Ukupni iznos sredstava natječaja je 1.200.000,00 dinara.

Vrijeme realizacije:

Natječaj se raspisuje za 2018. godinu.

Odobrena sredstva bit će isplaćivana sukcesivno, sukladno dinamici priljeva sredstava na račun HNV-a i datumu održavanja manifestacije.

Opći uvjeti
1. Pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge (društva) koje djeluju u Republici Srbiji
2. Prijave se podnose isključivo na obrascu HNV-a, putem pošte ili osobno, na adresu Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: «Za natječaj»
3. Rok prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tjedniku «Hrvatska riječ»
4. Nepravodobne, nepotpune i nepravilno popunjene prijave neće se razmatrati
5. Natječajna dokumentacija se ne vraća podnositeljima.

Posebni uvjeti
Udruge kojima budu odobrena sredstva po ovom natječaju u obvezi su
1. prilikom organizacije manifestacija, na istima jasno istaknuti obilježja hrvatske zajednice u Republici Srbiji,
2. naznačiti da je u realiziranju manifestacije ili projekta sudjelovalo Hrvatsko nacionalno vijeće,
3. poslati financijsko izvješće u roku od 15 dana nakon realizacije projekta, a najkasnije do konca 2018. godine.

Hrvatsko nacionalno vijeće neće uzimati u razmatranje prijave podnositelja kojima su dodijeljena sredstva na temelju prijašnjih natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća, a nisu izmirili obveze preuzete po tim natječajima i nisu dostavili financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.

Također podnositelji koji ne dostave financijsko izvješće i koji se ne budu pridržavali ovih odredbi neće imati pravo sudjelovati na sljedećem natječaju HNV-a.

Kriteriji raspodjele sredstava

Raspodjela sredstava vršit će se sukladno slijedećim kriterijima

1. Regionalna ravnomjernost
2. Vrijednosni, umjetnički i estetski kriteriji, kvaliteta i profesionalnost u radu
3. Tradicionalni karakter manifestacije ili nakladničkog projekta u kulturnom prostoru hrvatske zajednice
4. Doprinos ostvarivanju regionalne i međunarodne kulturne suradnje
5. Doprinos njegovanju kulture, unaprjeđenju i promicanju tradicionalnog i suvremenog umjetničkog stvaralaštva nacionalne zajednice.


 


Pogledajte foto galeriju