HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802221


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec ožujak   

| 10.03.2011.
Obuka za suce radi vođenja postupaka na jezicima nacionalnih zajednica
 
Obuka za suce radi vođenja postupaka na jezicima nacionalnih zajednicaKao prva aktivnost u cilju unapređenja službene uporabe jezika i pisama nacionalnih manjina u sudskim postupcima u Vojvodini bit će pokrenuta inicijativa za organiziranje jezične obuke na Pravosudnoj akademiji, dogovoreno je na današnjem sastanku kod Pučkog pravobranitelja. Tema sastanka je bila «Unapređenje službene uporabe jezika i pisama nacionalnih manjina u sudskim postupcima u AP Vojvodini», Pored pokrajinske pučke pravobraniteljice Aniko Muškinje Hajnrih i zamjenice pokrajinskog pučkog pravobranitelja za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eve Vukašinović, sastanku su nazočili i pokrajinski tajnik za propise, upravu i nacionalne zajednice, mr Andor Deli, predstavnici nacionalnih vijeća mađarske, slovačke, rumunjske i rusinske nacionalne zajednice, dok je u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća sastanku nazočio Mato Groznica.

Dogovoreno je da će Nacionalna vijeća nacionalnih manjina čiji su jezici u službenoj uporabi u AP Vojvodini Pokrajinskom pučkom pravobranitelju dostaviti prijedlog izvođenja obuke sudaca na ovim jezicima pri Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravde Republike Srbije kako bi se što prije započelo sa njenom provedbom. Od Nacionalnih vijeća se očekuje da predlože kandidate za predavače na Pravosudnoj akademiji, predlože teme, vremenski okvir, i način realiziranja obuke.

U biti, pošto su Nacionalna vijeća tijela manjinske samouprave, inicijativa treba od njih i poteći. Tako je dogovoreno da u roku od 30 dana nacionalna vijeća dostave svoje prijedloge na spomenutu temu. Pored navedene obuke. od nacionalnih vijeća se očekuje pridruživanje ideji izrade pravnog terminološkog rječnika.

Pored rečenog, Mato Groznica je istaknuo i činjenicu kako je ovaj sastanak jedan od načina ostvarivanja manjinskih prava, u čijem se provođenju mora aktivno sudjelovati, kao i to da se zagarantirana prava neće sama po sebi ostvarivati već je za njihovu provedbu nužno voditi ustrajnu borbu.


 


Pogledajte foto galeriju