HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802236


Knjiga dojmova

nazad      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| 8      dalje

Klikom na brojeve birate željenu stranicu.


31. Zvonimir Horvatski (19.04.2003. / Host: lily.yunord.net)
Ovim putem izražavam svoje veliko zadovoljstvo što su informacije o djelovanju i aktivnostima HNV na ovaj naèin predstavljene, kako svima nama ovdje tako i onima koji nisu tako blizu a imaju interesovanja za "nas". Iskrene èestitke svima onima koji su potpomogli i doprinijeli da se na ovaj naèin medjusobno približimo sa Europom i cijelim svijetom.

www.yunord.net/~hzvonko


32. László Varga (17.04.2003. / Host: ns0.tippnet.co.yu)
Ovim putem èestitam èlanovima i rukovodstvu Hrvatskog nacionalnog vijeæa na izboru i želim uspeh pre svega u razvijanju postojeæi i u osnivanju novih institucija u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, koje su od izuzetnog znaèaja za oèuvanje posebnosti hrvatske zajednice Srbiji i Crnoj Gori. U tim nastojanjima æe Nacionalni savet Maðara zasigurno biti Vaš istinski partner.

www.mnt.org.yu


33. Lazo Vojniæ Hajduk (16.04.2003. / Host: dial-A15-079.suonline.net)
Izražavam veliko zadovoljstvo što HNV postaje prisutan i dostupan svima, koji su željni pravih informacija u realnom vremenu. Nadam se da æe uz pomoæ svih èlanova hrvatske zajednoce na stranicama našeg predstavljanja svijetu biti informacije koje æe uèinkovito povezivati sve Hrvate u SCG sa ciljem jaèanja i potvrðvanja svog identiteta. HNV svojim kostituiranjem storilo je prostor za djelovanje svih tijela Vijeæa temeljem Statuta. Pozivam zainteresirane èlanove hrvatske zajednice u SCG, da se ukljuèe u rad veæ postojeæih tijela Vijeæa.
Svima koji su svojim radom doprinijeli afirmaciji HNV, na ovaj suvremen naèin, èestitam. Autoru sustava Zoranu Vojniæu Tuniæu, iskrene èestitke sa željom da sustav živi i bude uvijek ažuran.


34. Duliæ Vladimir (16.04.2003. / Host: ns0.tippnet.co.yu)
Zahvaljujem se na poverenju ukazanom od strane HNV-a, što su me izabrali za èlana e-vlade, te se nadam se da æu svojim radom i zalaganjem to poverenje i opravdati. Osobito mi je èast uèestvovati u ovako naprednom projektu.


35. Vladimir Bosnjak (16.04.2003. / Host: radio-klub.bxy.org.yu)
Nikada nisam niti sumnjao da æe e-vlada, na èelu sa predsjednikom Zoranom Vojniæ Tuniæ, ovako uspješno poèeti sa radom. Moje èestitke! Ustraj u svom "elektrièarskom" poslu.


nazad      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| 8      dalje

Klikom na brojeve birate željenu stranicu.


Upišite se u našu knjigu dojmova

Da bi ste uspešno poslali Vaš komentar potrebno je da ispunite tražena polja. Nakon slanja, ukoliko ste popunili sva tražena polja, i ovjere od strane administratora, Vaš komentar će biti objavljen na prezentaciji.

Polja sa oznakama (*) predstavljaju polja koja ste OBAVEZNI popuniti.


Vaše ime: *
E-mail adresa:
Web adresa: (sa http://)
Vaš komentar: *
Kod sa slike:
   
Pogledajte foto galeriju