HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802450


Hrvatske političke stranke

Od obnove višestranačkoga sustava 1990. godine, u Vojvodini je djelovalo ili djeluje pet hrvatskih političkih stranaka.

Prva i najznačajnija ostao je od 1990. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) sa sjedištem u Subotici, koji je imao ili ima svoje predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Skupštini AP Vojvodine, te u gradskim/općinskim skupštinama Subotice, Sombora, Bača i Srijemske Mitrovice.

Skupine bivših članova DSHV-a svojedobno su formirale još tri partije, koje su također imale sjedište u Subotici: Hrvatski narodni savez (HNS) koncem 1998., zatim Hrvatsko-bunjevačku-šokačku stranku (HBŠS) sredinom 2004. i Demokratsku zajednicu Hrvata (DZH) sredinom 2007. godine. HNS se 2004. ponovno ujedinio s DSHV-om, HBŠS je brisan iz registra političkih stranaka jer se nije preregistrirao u postupku preregistracije stranaka 2009.-2010., dok je DZH upisan u novi registar političkih stranaka, ali nikada nije imao vijećnike ili zastupnike.

Početkom 2008. u Srijemskoj Mitrovici osnovana je Hrvatska srijemska incijativa (HSI), koja se 2009. ujedinila s DSHV-om.Pogledajte foto galeriju