HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802455


Informiranje na hrvatskom jeziku

Tiskani mediji
Elektronički mediji
TV
Radio

Tiskani mediji

Najvažniji tiskani medij na hrvatskom jeziku jeste informativno-politički tjednik Hrvatska riječ, koji u Subotici izlazi od 2003. godine. Isprva je osnivač lista bila Skupština AP Vojvodine, koja je osnivačka prava nad svim manjinskim medijima, pa tako i Hrvatskom riječi, 2004. godine prenijela na manjinska vijeća, pri čemu je zadržano financiranje iz pokrajinskoga proračuna. Naziv lista je zapravo preuzeto ime novina koje su u Subotici izlazile 1945.-1956., kada im je ime promijenjeno u Subotičke novine, pod kojim i danas izlazi, ali više ne kao hrvatski list. U okviru Hrvatske riječi izlaze i mjesčni podlistci Hrcko (za djecu) i Kužiš (za mladež).

Hrvatska riječ    Hrcko    Kužiš?

Na hrvatskom jeziku izlazi i katolički mjesečnik Zvonik od 1994. godine, te glasilo Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini Glas ravnice s prekidima od 1990. godine, koji od 2009. periodično ima podlistak Mladeži DSHV-a Hrvatski majur.

Zvonik    Glas ravnice    Hrvatski majur

HKUD "Vladimir Nazor" iz Sombora od 1998. tromjesečno izdaje glasilo za kulturu Miroljub, "HKPD "Matija Gubec" iz Tavankuta od 1999. izdaje godišnjak Gupčeva lipa, udruga Pučka kasina 1878. iz Subotice od 2003. izdaje mjesečnik Glasnik Pučke kasine, Hrvatska nezavisna lista od 2013. izdaje Hrvatske novine, a karmelski samostan u Somboru od 2009. izdaje Glasilo Vicepostulature Sluge Božjega oca Gerarda Tome Stantića pod naslovom Otac Gerard, koji izlazi dvaput godišnje.

Miroljub    Glasnik Pučke kasine    Hrvatske novine

Katolički kalendar Subotička Danica izlazi u Subotici s prekidima od 1883. godine (1883.-1914., 1919.-1941., 1946.-1947., 1971.-1972.), a od 1984. do danas neprekidno. Pokrenuo ga je Pajo Kujundžić pod nazivom Bunjevačko-šokačka Danica, zatim je 1886. promijenio ime u Nova Danica ili Bunjevačko-šokački kalendar, pa 1888. u Danica ili bunjevačko-šokački kalendar, a od 1892. uzima naziv Subotička Danica ili bunjevačko-šokački kalendar. Za 1945. i 1946. godinu izašao je kao Subotička Danica ili kalendar bunjevačko-šokačkih Hrvata. Pod nazivom Subotička Danica izlazi od 1971. godine, (kao Subotička Danica (nova) 1995.-2010.).

U Subotici od 1995. izlazi Časopis za književnost Klasje naših ravni, isprva u izdanju Matice Hrvatske Subotica, a od 2006. u sunakladništvu s NIU "Hrvatska riječ". Naslov je preuzet o ime časopisa koji je izlazio u Subotici i Zagrebu 1935-1944.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata od 2009. izdaje Godišnjak za znanstvena istraživanja.

Subotička Danica    Klasje naših ravni    Godišnjak za znanstvena istraživanja

U Hrvatskoj izlaze dva lista protjeranih srijemskih Hrvata: od 1995. u Zagrebu tromjesečnčo izlazi Glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Banata i Bačke Zov Srijema. U okviru Zajednice djeluje Zavičajni klub Hrtkovčana "Gomolava", koji od 1998. izdaje svoje glasilo Gomolava.


Elektronički mediji

TV

Od ožujka 2010. godine, na drugome programu Radio televizije Vojvodine od ponedjeljka do subote emitira se desetominutni TV dnevnik na hrvatskom jeziku, u terminu od 17,45 sati. Osim toga, na istom programu rezervirani su i termini za dvije polusatne emisije iz kulture (Izravno i Svjetionik) nedjeljom od 16 do 17 sati, ali zbog neriješenih kadrovskih i statusnih pitanja, one nisu zaživjele u punom opsegu.

Prije toga, od 2001. godine na istome programu te na nekoliko regionalnih televizija u Vojvodini (Super TV, K23 i Yueco TV u Subotici, Televizija Spektar u Somboru, Srijemska TV u Šidu), s prekidima su emitirane različite polusatne tjedne ili dvotjedne emisije na hrvatskom jeziku (Prizma, TV divani, Kronika, TV Hrvatska riječ), koje su producirale neovisne udruge iz Subotice (Klub 21, Z video, Cro media), a u novije vrijeme i NIU Hrvatska riječ.

Radio televizija Srbije emituje serijal "Građanin", koji je posvećen životu nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Emisije su kolažnog tipa i snimaju se širom Republike Srbije gdje žive pripadnici manjina. U realizaciji sudjeluju ekipe Informativnog programa i dopisništava RTS-a. Emisije su rađene na srpskom jeziku i manjinskim jezicima, titlane na srpski. Emisija se emitira na drugome programu RTS-a subotom u kliznome terminu tijekom ranoga poslijepodneva. Prošla izdanja emisije mogu se pogledati na stranici http://www.rts.rs/page/tv/sr/news/21/RTS+2/636/Građanin.html?position=-1

Emisija o životu Hrvata izvan Hrvatske pod nazivom "Glas Domovine" emitira se na prvome programu Hrvatske televizije ponedjeljkom od 15,25 do 15,55 sati (do ljetne stanke 2011.). Emisija o životu manjina u Republici Hrvatskoj "Manjinski mozaik" emitira se na prvome programu Hrvatske televizije nedjeljom oko 11.40. Emisije su rađene na manjinskim jezicima, titlane na hrvatski. Emisija se proizvodi u sklopu Redakcije za nacionalne manjine, iseljeništvo i civilno društvo Informativnog programa HTV-a.

Emisija za Hrvate u Mađarskoj "Hrvatska kronika" emitira se srijedom na prvome programu Mađarske televizije u kliznome terminu u 13,50 sati, a repriza je petkom na drugome programu MTV-a u 10,05 sati.

Radio

Na Radio Subotici od konca 1998. godine djeluje uredništvo na hrvatskom jeziku, koje svakodnevno emitira program na hrvatskom. Program se 2007. ustalio kao trosatni). Do 2008. emitiran je na regionalnoj frekvenciji, kada je čujnost Radio Subotice smanjena dodjeljivanjem tek lokalne frekvencije. Program se emitira svaki dan od 18 do 21 sat na frekvenciji 104,4 Mhz. Uredništvo dio vijesti objavljuje na internetskom portalu www.radiosuboticadanas.info. Privatizacija radio postaja čiji su osnivači lokalne samouprave, koja je trenutačno zaustavljena, dovest će u pitanje opstanak uredništva na hrvatskom jeziku.

Radio Subotica 

Na Radiu Bačka u Baču od 2005. jedanput na tjedan emitira se, isprva jednosatna a od svibnja 2011. dvosatna emisija na hrvatskom jeziku Zvuci bačke ravnice, koju pripremaju članovi HKUPD-a "Dukat" iz Vajske. Program se emitira četvrtkom od 18 do 20 sati na frekvenciji 99,1 MHz.

Na Radio Somboru od 2009. započelo je emitiranje tjedne jednosatne emisije Glas Hrvata u vremenu od 17 do 18 sati, svake nedjelje na frekvenciji 97.5 MHz. Emisija se trenutačno emitira u trajanju od sat i pol, a očekuje se produženje na dva sata, od 17 do 19. Emisiju je isprva producirala NIU "Hrvatska riječ", a od 2009. producira je HKD "Vladimir Nazor" iz Stanišića.

Od ožujka 2012. godine, na trećem programu Radio Novog Sada, koji emitira program na jezicima manjinskih zajednica, subotom od 21 sat emitira se polusatna tjedna emisija na hrvatskom jeziku, na frekvenciji od 100 Mhz i 101,7 Mhz. Emisija se može pratiti i putem interneta na adresi http://www.rtv.rs/sr_lat/program/program-na-jezicima-nacionalnih-zajednica. No, potpuno statusno, materijalno i kadrovsko rješavanje informiranja na hrvatskom jeziku na pokrajinskom radijskom servisu tek čeka na rješavanje, budući da je ono u izrazitoj disproporciji spram drugih brojčano relevantnijih manjinskih zajednica.

Radio Marija Srbija dio je svjetske obitelji Radio Marije. Osnivač je Udruga građana "Radio Marija" iz Novog Sada. Program se osim na hrvatskom, emitira i na srpskom, mađarskom, rusinskom, ukrajinskom i slovačkom jeziku, negdje dvadesetčetvorosatno (Novi Sad, Plandište, Leskovac) ili u time-sharingu s programom za pravoslavne (u Subotici i Somboru). Frekvencije po gradovima: Novi Sad 90,0 MHz, Subotica 90,7 MHz, Sombor 95,7 MHz, Plandište 89,7 MHz, Leskovac 107,4 MHz.

Emisija za Hrvate izvan Hrvatske pod nazivom "Hrvatima izvan Domovine" emitira se na prvome programu Hrvatskoga radija četvrtkom od 20,15 do 22 sata. Emisija se može slušati i preko interneta na adresi http://radio.hrt.hr/slusaonica/?q=Hrvatima+izvan+domovine Na Međunarodnome programu Hrvatskoga radija "Glas Hrvatske", koji se emitira na kratkim i srednjim valovima te preko satelita, ponedjeljkom od 10,05 do 10,50 emitira se emisija o životu i djelovanju hrvatskih manjina u Europi pod nazivom "Na valovima staroga kraja". Kratkovalni program se može pratiti na frekvencijama 3985 kHz (21,30-06,00), 6165 kHz (06,00-08,00 i 15,00-21,30) te 7370 kHz (08,00-15,00). Satelitski program se prati preko Hot bird6 satelita na 13 stupnjeva istočno.

Na lokalnoj radijskoj postaji Pitomi radio iz Pitomače (93,5 MHz), utorkom od 21 sat emitira se emisija Pitomi radio za Hrvate u svijetu, a dijelovi programa reemitiraju se i na hrvatskome programu Radio Subotice.Pogledajte foto galeriju