HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 25. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 804897


Organizacije iseljenih i protjeranih vojvođanskih Hrvata

Udruge
Glasila

Udruge

Društvo vojvođanskih i podunavskih Hrvata (1990.)
10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 235
Tel.: +385 (0)1/3456119; +385 (0)1/2913-840
Faks: +385 (0)1/2913-840
E-mail: zvonimir.cvijin@zg.t-com.hr

Udruga za potporu bačkim Hrvatima (2002.)
10000 Zagreb
Jablanovac 27
Tel.: +385 (0)1/3776-963
E-mail: stjepan.skenderovic@zg.t-com.hr

Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata (1991.)
Ulica grada Vukovara 235
10000 Zagreb
Tel./faks: +385 (0)1/2913-840
e-mail: srijemci@gmail.com
www.udruga-hrvata-iz-srijema.hr

Zajednica djeluje kroz devet ogranaka (Osijek, Požega, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar, Rijeka, Poreč, Zadar i Zagreb) te devet zavičajnih klubova, koji su organizirani prema srijemskome mjestu iz kojih su se Hrvati doseljavali (Zavičajni klub Beščana, Zavičajni klub Golubinčana, Zavičajni klub Hrtkovčana "Gomolava", Zavičajna udruga Gibarac, Zavičajna udruga Kukujevčana, Zavičajni klub Nikinčana "Zrinski", Zavičajnki klub Slankamen, Zavičajna zdruga Petrovaradinaca "Ban Josip Jelačić", Zavičajni klub Srijemska Mitrovica).

Glasila

Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata u sklopu svog rada izdaje tromjesečno glasilo "Zov Srijema" (od travnja 1995. izašlo je ukupno 66 brojeva), dok Zavičajni klub Hrtkovčana "Gomolava" i Zavičajni klub Beščana, koji djeluju u sklopu Zajednice, povremeno izdaju svoja interna glasila "Gomolava" (od 1998.) i "Dunav" (od 1999.), radi informiranja članstva o radu Zajednice te poticanja i jačanja identitetske spoznaje iseljenog i protjeranog hrvatskog stanovništva Srijema, Bačke i Banata. Urednik listova je Zlatko Žužić.

Zov Srijema GomolavaPogledajte foto galeriju