HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 790706


O nama

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) je najviše zastupničko tijelo Hrvata u Republici Srbiji, izabrano radi ostvarivanja prava na manjinsku samoupravu. Osnovano na temelju Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002., ono predstavlja hrvatsku nacionalnu manjinu u području službene uporabe jezika, obrazovanja, informiranja i kulture, sudjeluje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih područja i osniva ustanove iz ovih područja.

Hrvatsko nacionalno vijeće je do sada birano na posrednim izborima – putem elektora. Prvi saziv HNV, kojeg je činilo 35 vijećnika, izabralo je 198 elektora na elektorskoj skupštini održanoj u Subotici 15. prosinca 2002. Zakonom o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina iz 2009. broj članova HNV-a smanjen je na 29. Drugi saziv HNV-a izabralo je 132 elektora na elektorskoj skupštini u Subotici 6. lipnja 2010., a treći, aktualni saziv izabralo je 132 elektora na elektorskoj skupštini u Beogradu 26. listopada 2014.

Sjedište HNV-aPogledajte foto galeriju