HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802238


Put do ostvarenja prvog hrvatskog nacionalnog vijećaslika 1.
Povijesni trenutak 23.09.2002., Beograd,
Savezno ministarstvo manjina i etničkih zajednica
(Predaja prvih 50 elektora)

Hrvati u državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori, raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ostaju van granica svoje matične domovine. U ovom periodu Hrvati na prostoru Savezne Republike Jugoslavije žive u izuzetno nepovoljnom položaju, u sredini neposredne ratne opasnosti, a prije svega u apsolutističkom režimu Slobodana Miloševića. Takvo društveno-političko ozračje koje je nosilo sa sobom prijetnje, protjerivanja, poglavito Hrvata sa područja Srijema, nije omogućilo ni minimum prava u vidu priznavanja hrvatske nacionalne manjine.
Tijekom 1992. godine Demokratski savez Hrvata Vojvodine (DSHV) je usvojio programsku odluku da će se zalagati za osnutak HNV-a, ali je ta inicijativa vrlo brzo zaustavljena i povučena.
Dosljedno svojim strategijskim ciljevima Hrvatski narodni savez (HNS) i Forum hrvatskih institucija i organizacija Vojvodine (Forum HIOV) pokreću osnivanje prvog Privremenog hrvatskog nacionalnog vijeća u Saveznoj Republici Jugoslaviji, osnovanog 14.10.2001. g. u Subotici. Nastanak drugog (paralelnog) Privremenog hrvatskog nacionalnog vijeća inicira Demokratski savez Hrvata Vojvodine (DSHV) dan iza osnutka prvog 15.10.2001. godine.
Povijesnim petolistopadskim promjenama 2000. godine u Saveznoj Republici Jugoslaviji stvaraju se početni demokracijski uvjeti za afirmiranje ljudskih prava, poglavito prava nacionalnih manjina. Novo rukovodstvo države svjesno da mora izvršiti radikalne zaokrete ka demokracijskim tekovinama Europe i cijelog demokratskog svijeta, između ostalog ozbiljno prilazi i poslu donošenja zakona kojim regulira prava nacionalnih manjina.
Donošenjem Saveznog zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji 2002. godine, hrvatska nacionalna manjina po prvi put postaje legitimno priznata.
Ovim saveznim Zakonom, oba Privremena HNV-a gube na značaju i legitimitetu.

Slijede aktivnosti:

23.09.2002. g.


slika 2.

Forum HIOV nastavlja započeti posao oko formiranja Hrvatskog nacionalnog vijeća i u Beogradu, u Saveznom ministarstvu nacionalnih i etničkih zajednica pokreće inicijativu (sa 50. elektora) sukladno Zakonu za održavanje prve elektorske skupštine za izbor članova Hrvatskog nacionalnog vijeća u SR Jugoslaviji (slika 2.). Poslovodni odbor Foruma HIOV formira radnu grupu (Desetorka) koja ima za glavni cilj da posao oko formiranja HNV-a izvede uspješno i do kraja. U iscrpnom i višemjesečnom organizacijsko-strategijskom radu animirani su svi raspoloživi resursi postojećih udruga, ustanova, institucija i pojedinaca obuhvatajući kako vertikalnu tako i horizontalnu zastupljenost svih Hrvata u SR Jugoslaviji.
Treba istaći da je u pripravnom dijelu u okviru "Formata" bilo rijeći o zajedničkom nastupu i organiziranju hrvatske zajednice za predstojeće aktivnosti glede formiranja Hrvatskog nacionalnog vijeća. Tim povodom sačinjen je nacrt sporazuma "Izjava o namjerama i sporazum o suradnji između svih zainteresiranih institucija i organizacija Hrvata iz Vojvodine, poštenim nastojanjima te o zajedničkim načelima glede sudjelovanja u pripravama, organizaciji i biranju elektora za elektorsku skupštinu Hrvatskog nacionalnog vijeća" od strane člana "Formata", g. Tomislava Žigmanova.
Ponuđeni Nacrt, stranka DSHV je izričito odbila uz obrazloženje da ne žele bilo kakvu suradnju po pitanju formiranja HNV-a, na sastanku "Formata" održanog 25.07.2002. godine u Subotici. Predsjednik stranke DSHV-a je tom prigodom istakao sljedeće: "Držat ćemo se Pravilnika i uraditi taj posao oko prikupljanja elektora na demokracijskim osnovama. Protiv smo koalicije ovakve vrste, jer naše iskustvo od 12. godina političkog djelovanja je pokazalo da takvo što nije dobro".

04.10.2002. g.


slika 3.

Na poziv saveznog ministra za nacionalne manjine g. Rasima Ljajića (slika 3.), proširena delegacija Poslovodnog odbora Foruma HIOV u sastavu g. Lazo Vojnić Hajduk, g. Franjo Vujkov i g. Zoran Vojnić Tunić, boravila je u Beogradu. Razgovor je vođen o pojedinostima glede organiziranja Elektorske skupštine i drugih potrebnih radnji vezanih za istu skupštinu.

21.11.2002. g.
Na inicijativu Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica i u suradnji sa OEBS-om organiziran je takozvani "Okrugli sto" koji je održan u Subotici, s početkom u 11,00 sati u Plavoj dvorani Gradske kuce, Trg slobode 1. Tema sastanka je bila "Organizacija elektorske skupštine za izbor Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine". Na ovom sastanku je oformljen i Organizacijski odbor za pripravu prve elektorske skupštine u osmočlanom sastavu.

15.12.2002. g.


slika 4.

U Subotici, u Velikoj dvorani Gradske kuće, Trg slobode 1., s početkom u 11 sati je održana elektorska skupština za izbor članova prvog Hrvatskog nacionalnog vijeća (slika 4.). Na sjednici je bilo nazočno 198 od ukupno 204 elektora. Izbor članova je vršen na osnovu dvije ponuđene liste. Listu "A2 je predložio ispred Foruma HIOV, mr. sc. Josip Ivanović, dok je listu "B2 predložio ispred DSHV-a, g. Josip Gabrić. Rezultat glasovanja je da je lista "A2 dobila 20, a lista "B" 15 članova Vijeća.

25.01.2003. g.


slika 5.

U Subotici, u Plavoj dvorani Gradske kuće, Trg slobode 1., s početkom u 11,00 sati je održana prva konstitutivna sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u SR Jugoslaviji (slika 5.). Na sjednici je jednoglasno usvojen Statut Vijeća. Za predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća je izabran mr. sc. Josip Ivanović. Sjednicu je poslije polaganja svečane prisege napustila grupa od 12. vijećnika s "B liste2.

23.02.2003. g.


slika 6.

Pravni savjetnik Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica, g-dja Vesna Mitrić (slika 6.) uručila je Rješenje o upisu Hrvatskog nacionalnog vijeća u registar Nacionalnih saveta, predsjedniku HNV-a mr. sc. Josipu Ivanoviću.

12.04.2003. g.


slika 7.

U Subotici, u prostorijama HKC "Bunjevačko kolo", Preradovićeva br. 4., s početkom u 11,00 sati je održana druga sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore (slika 7.). Na sjednici je usvojen Poslovnik HNV-a, izabrani su potpredsjednici: mr. Mato Groznica - Srijem, g. Stipan Šimunov - Podunavlje, vlč. Josip Pekanović - Sombor i g. Branko Horvat - Subotica. Izabran je i predsjednik Izvršnog odbora HNV-a, g. Lazo Vojnić Hajduk, kao i članovi IO HNV-a i to: g. Tomislav Žigmanov - informiranje i uporaba jezika, g. Dujo Runje - obrazovanje, g. Berislav Skenderović - kultura i g. Marinko Prčić - gospodarstvo i financije. Izabran je i predsjednik e-vlade g. Zoran Vojnić Tunić. Sjednicu je prije usvajanja Poslovnika napustila grupa od 12. vijećnika s "B liste".

15.04.2003. g.


slika 8.

Na inicijativu e-vlade i uz tehničku potporu Hrvatskog informatičkog centra, predsjednik HNV-a, mr. sc. Josip Ivanović je otvorio službenu internet prezentaciju Hrvatskog nacionalnog vijeća u državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori (slika 8.) i time omogućio maksimalnu transparentnost rada i uvid u aktivnosti koje su vezane za HNV, svim zainteresiranim strukturama, a prije svega građanima.

U Subotici, 17.04.2003.


Zoran Vojnić Tunić
Pogledajte foto galeriju