HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 14. prosinac 2017. godine    


Broj posjeta: 532014


Pristupanje Srbije EU

Kancelarija za europske integracije Vlade Srbije
Kancelarija za suradnju s civilnim društvom
Prvi nacrt Akcijskog plana za poglavlje 23 - kolovoz 2014
Drugi nacrt Akcijskog plana za poglavlje 23 - prosinac 2014
Treći nacrt Akcijskog plana za poglavlje 23 - travanj 2015
Treći nacrt Akcijskog plana za poglavlje 23 - svibanj 2015
Treći nacrt Akcijskog plana za poglavlje 23 - kolovoz 2015
Treći nacrt Akcijskog plana za poglavlje 23 - rujan 2015
Akcijski plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina - siječanj 2016.
Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije
Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije
Izveštaj o screeningu za Srbiju – poglavlje 23
Eksplanatorni screening za poglavlje 23
Preporuke za akcijske planove za poglavlje 23
Screening report Serbia – chapter 24
Eksplanatorni screening za poglavlje 24
Pregovarački okvir za pristupanje Srbije Europskoj uniji
Akcijski plan za provedbu strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2010. godine
Mišljenje Europske komisije za demokratiju (Venecijanske komisije) o Ustavu Srbije
Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2015. o izvješću o napretku Srbije za 2014.
Rezolucija Europskog parlmenta od 4. veljače 2016. o izvješću o napretku Srbije za 2015.
Rezolucija Komiteta ministara Vijeća Europe o primjeni Okvirne kovnencije za zaštitu nacionalnih manjina od 1. srpnja 2015.
Ekspertsko izvješće o situaciji u području prava manjina u Republici Srbiji od 22. lipnja 2015.
Stručno izvješće o stanju manjinskih prava u Republici Srbiji od 24. rujna 2015.

Izvješće ekspertske misije Europske komisije o stanju manjinskih prava u Republici Srbiji iz 2012.
Preporuke Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina iz trećeg mišljenja za Srbiju.
Treće mišljenje Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina
Komentari Republike Srbije o Trećem mišljenju Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina
Drugo izvješće Komiteta stručnjaka o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima
Trece periodicno izvješće o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Republici Srbiji

VijestiPogledajte foto galeriju