HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802218


Međunarodni propisi

Dokumenti

Deklaracija UN o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etnčkim, vjerskim i jezičnim manjinama
Instrument Srednjoeuropske inicijative za zaštitu prava manjina
Preporuke iz Lunda o učinkovitom sudjelovanju manjina u javnom životu
Smjernice za sudjelovanje nacionalnih manjina u izbornom procesu
Preporuke iz Osla o pravu nacionalnih manjina na uporabu vlastitoga jezika
Haške preporuke o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje
Smjernice o upotrebi manjinskih jezika u elektronskim medijima
Preporuke za rad policije u multietničkim društvima
Preporuke iz Bolzana/Bozena o nacionalnim manijnama u međudržavnim odnosima
Ljubljanske smjernice o integriranju raznolikih društava

Multilateralni sporazumi
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (sr) (hr)
Treće mišljenje Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina
Preporuke Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina iz trećeg mišljenja za Srbiju.
Komentari Republike Srbije o Trećem mišljenju Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina
Rezolucija Komiteta ministara Vijeća Europe o primjeni Okvirne kovnencije za zaštitu nacionalnih manjina od 1. srpnja 2015.
Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (sr) (hr)
Drugo izvješće Komiteta stručnjaka o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima
Treće periodično izvješće o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Republici Srbiji
Četvrto periodično izvješće o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Republici Srbiji
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (sr) (hr)
Europska konvencija o prekograničnoj televiziji (sr) (hr)

Bilateralni sporazumi
Sporazum o normalizaciji odnosa između SRJ i RH (sr) (hr)
Sporazum između Republike Srbije i Republike Hrvatske o zaštiti prava manjina (sr) (hr)
Zapisnik sa 6. sjednice MMO (sr) (hr)
Sporazum između Republike Srbije i Republike Hrvatske o suradnji u oblasti kulture i prosvjete (sr) (hr)
Sporazum između Republike Srbije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju (sr) (hr)
Sporazum između Republike Srbije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći (sr) (hr)
Sporazum između Republike Srbije i Republike Hrvatske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (sr) (hr)
Sporazum između Republike Srbije i Republike Hrvatske o gospodarskoj suradnji (sr) (hr)
Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolicu u oblasti visokog obrazovanja


Pogledajte foto galeriju