HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 790711


Vijeće

Na elektorskoj skupštini 2014. sudjelovale su dvije izborne liste: lista br. 1 – dr. sc. Slaven Bačić, za koju je glasovalo 95 elektora i koja je u Vijeću dobila 21 mandat, te lista br. 2 – dr. Tomislav Stantić, za koju je glasovalo 37 elektora, i koja je u vijeću ima 8 vijećnika. Dva su izborna lisltića bila nevažeća. Prema redoslijedu s izbornih lista, vijećnici su:

Lista br. 1 – dr. sc. Slaven Bačić Lista br. 2 – dr. Tomislav Stantić
Slaven Bačić
Petar Kuntić
Vesna Prćić
Martin Bačić
Darko Sarić Lukendić
Anđela Horvat
Zlatko Načev
Ivan Ušumović
Snežana Periškić
Željko Pakledinac
Andrija Ađin
Mira Tumbas
Andrej Španović
Mladen Petreš
Ankica Jukić-Manić
Josip Hodak
Neven Orčić
Snežana Đaković
Željko Šeremešić
Matilda Pelhe
Miroslav Galar
Tomislav Stantić
Andrija Anišić
Josipa Ivanković
Stanko Krstin
Ivan Karačić
Vesna Zelenika
Mata Matarić
Vladimir Kranjčević


Pogledajte foto galeriju