HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 26. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 767365


Vijećnici
Mato GroznicaMato Groznica (Sovići, BiH, 1966.). Diplomirani je inženjer prometa. Radio je kao stručni suradnik na Prometnom fakultetu u Beogradu a zatim u Telekomu Srbija. Od 2009. zamjenik je pokrajinskog tajnika za propise, upravu i nacionalne zajednice u Vladi AP Vojvodine. U prvome sazivu HNV-a bio je dopredsjednik za područje Srijema i Beograda, član IO, prvi predsjednik Upravnog odbora NIU Hrvatska riječ. Predsjednik je HKPD Tomislav iz Golubinaca. Koordinator je hrvatskih srijemskih kulturnih udruga za suradnju sa ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije, aktivno sudjeluje u organiziranju kulturno-prosvjetnih udruga, kao i u organiziranju manifestacija. Za potrebe razvitka kulturnog i gospodarskog života u Srijemu izradio je nekoliko projekata u okviru Caritasa za Srijem. Redoviti je sudionik susreta hrvatskih pjesnika Vojvodine Lira naiva. Član je DSHV-a.


Pogledajte foto galeriju