HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 25. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 804894


Vijećnici 2010.-2014.

Na elektorskoj skupštini 2010. sudjelovale su dvije izborne liste: lista br. 1 – Hrvatska lista za europsku Srbiju, za koju je glasovalo 82 elektora i koja je u Vijeću dobila 11 mandata, te lista br. 2 – Hrvatska lista - DSHV i hrvatske udruge, za koju je glasovalo 52 elektora i koja je dobila 18 vijećnika. Dva elektora nisu glasovala. Prema redoslijedu s izbornih lista, vijećnici su bili:

Hrvatska lista za europsku Srbiju
1. Petar Balažević
2. Andrija Kopilović
3. Ines Volarić
4. Grgo Tikvicki
5. Stanko Krstin
6. Olga Perušić (Horvat) /od 2012. Stanislava Stantić-Prćić
7. Karlo Logo
8. Đorđe Čović
9. Tamara Lerić
10. Slaven Dulić
11. Zvonko Tadijan
Hrvatska lista - DSHV i hrvatske udruge
1. Slaven Bačić
2. Mata Matarić
3. Josipa Vojnić Tunić
4. Zlatko Načev
5. Andrija Ađin
6. Verica Kujundžić
7. Petar Kuntić
8. Martin Bačić
9. Snežana Periškić
10. Josipa Ivanković
11. Mato Groznica
12. Vesna Petreš
13. Željko Pakledinac
14. Darko Sarić Lukendić
15. Katarina Petrović
16. Antun Borovac
17. Mirko Ostrogonac
18. Marijana Čović


Pogledajte foto galeriju